Adatkezelési tájékoztató
Privacy Policy
Datenschutzrichtlinie
Политика конфиденциальности

Az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
 2. Kik vagyunk?
 3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
 4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
 5. Egyéb adatkezelési kérdések
 6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
 7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

Adatkezelő

 • Név:Hévizi Szobakiadók Szövetsége
 • Székhely:Hévíz, Attila utca 68.
 • Honlap:heviz-relax.hu
 • Kapcsolattartó:Lajkó Ferenc
 • Telefonszám:+36203843865
 • Email cím:info@hevizszallas.hu
 • Adószám:18952861-1-20
 • Nyilvántartási szám:20-01-0001018

Adatfeldolgozó

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Email cím Tevékenység
Zalabit Bt info@assembly.hu weboldal módosítása, tárhelyszolgáltatás

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok
Társaságunk jogos érdeke IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 1 hónap
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra válaszadás
Jogi kötelezettség név, e-mail cím 5 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a(z) info@hevizszallas.hu e-mail, illetve Hévíz, Attila utca 68. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt , az adatvédelemről pedig itt olvashat.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a(z) heviz-relax.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon történik.

2018. Május 25.

We will inform you as a visitor to our site and our customer service on our data management and data protection policies in the data management prospectus.

 1. What are the principles behind our data management?
 2. Who are we?
 3. What are the cookies and how do they handle them?
 4. What do we need to know about our data management on our site?
 5. Other data management issues
 6. What are your rights and remedies?
 7. Modify the Privacy Policy

What are the principles behind our data management?

Our company follows the following principles in its data management:

 • your personal information is legally and fairly handled, and you are treated transparently for you.
 • personal data will only be collected for specific, clear and legitimate purposes and will not be treated in a way that is incompatible with the purposes.
 • personal data collected and processed by us are appropriate and relevant to the purposes of data management and are limited to what is needed.
 • Our Company makes all reasonable efforts to ensure that the information we manage is accurate and, if necessary, up-to-date, inaccurate personal data is deleted or corrected immediately.
 • we store your personal information in a format that you can only identify for the duration of your personal data management purposes.
 • by providing adequate technical and organizational measures to ensure the security of personal data against unauthorized or unlawful handling, accidental loss, destruction or damage to the data.

Our company is your personal data

 • based on your prior informed and voluntary consent, and only to the extent necessary and in any case targeted, ie collected, recorded, systematized, stored and used.
 • In some cases, your data is handled legally and is compulsory, and in such cases we will specifically point you to this fact.
 • and in some cases, your Company or third party has a legitimate interest in managing your personal information, such as the operation, development and security of our website.

Who are we?

Data Manager

 • Name: Association of Heviz Chamber of Commerce
 • Head office: Hévíz, Attila utca 68.
 • Website: heviz-relax.hu
 • Contact: Ferenc Lajkó
 • Phone number: +36203843865
 • Email address: info@hevizszallas.hu
 • Tax number: 18952861-1-20
 • Registration Number: 20-01-0001018

data Processing

In managing our data, our company uses the following processors to provide high quality service to our customers:

Name E-mail address Activity
Zalabit Bt info@assembly.hu website modification, hosting service

If we change the scope of our data processors, the changes will be transmitted in this prospectus.

Data we manage:

Name of activity and purpose of data management Legal basis Treated data Period
Visiting
a Website The goal is to ensure the proper and high quality of the site, to check and improve the quality of our services, to identify malicious visitors who attack our site, to measure attendance,
Our company has a legitimate interest IP address, date of visit, details of visited pages, type of operating system and browser you are using 1 month
Administration, complaint to
comment, complaint to reply
Legal obligation name, e-mail address for 5 years

We only ask our visitors about their personal information when registering, signing up or participating in a prize game.

We can not link personal data provided on the use of our registration or marketing services, and our identification is basically not our goal.

You can contact us by e-mail info@hevizszallas.hu or Hévíz, Attila utca 68. If you have any questions regarding the data handling, you can send us further information in the mail address of the address: info@hevizszallas.hu or Hévíz, Attila utca 68. We will notify you within 3 days (within 1 month) accessibility.

What are the cookies and how do they handle them?

Cookies are small data files (cookies) that are sent to your computer via the website through the web site, so that they are saved and stored by your web browser. Most of the most frequently used web browsers (Chrome, Firefox, etc.) accept and allow the download and use of cookies by default, but it is up to you to modify your browser settings to reject or disable them, or you already have stored cookies on your computer you can delete it. For more information on using cookies, see the “Help” section of each browser.

There are cookies that do not require your prior consent.
These pages provide brief information about starting your first visit, such as authentication, multimedia player, load balancing, session cookies to customize the user interface, and user-centered security cookies.


About the cookies requesting consent, if your data is started by visiting the site, our Company will inform you and we will give you your consent at the start of the first visit.


Our company does not use or allow cookies that allow third parties to collect data without your consent.


Acceptance of cookies is not mandatory, but our Company accepts no liability if, in the absence of cookies, our website may not function as expected.

What are the cookies used?

Type Name Contribution Description Target Validity
system cookies does not require a web application firewall session cookie designed to prevent misleading cross-references ensuring the functioning of the website browser end of session

Third party cookies are described in detail here , and you can read about privacy here .

What do we need to know about our data management on our site?

You will voluntarily provide us with your personal information when registering or contacting our Company. Therefore, we ask you to gradually pay attention to the truthfulness, correctness and accuracy of your information as you are responsible for them. Incorrect, inaccurate or incomplete data may be an obstacle to using our services.

If you do not provide personal information of your own but other person, we assume that you have the authority to do so.


You may revoke your consent for data management at any time

 • by deleting the registration,
 • withdrawal of consent to the processing of data, or
 • when signing up, you must complete or block the consent for handling or using any data that is absolutely required.

Registration for the withdrawal of consent – for technical reasons – we undertake a 3-day deadline, but please note that we may be able to process some of our data to enforce our legal obligation or to enforce legitimate interests after the withdrawal of the consent.

In the event of fraudulent use of personal data, or when a visitor commits a criminal offense or attacks our system, simultaneously with the abolition of the registration of that visitor, his or her data will be deleted immediately and, if necessary, preserved during the course of the civil liability or the conduct of criminal proceedings.

Other data management issues

Your data may only be transmitted under statutory terms, and we may provide you with contractual terms for our data processors, so that you may not use your personal information for purposes other than your consent. See Section 2 for more information.

Our company does not transmit data abroad.


The court, the prosecutor’s office and other authorities (eg police, tax office, National Privacy and Data Protection Authority) may contact our Company for information, disclosure of data or documents.
In these cases, we have to fulfill our reporting obligations, but only to the extent strictly necessary to achieve the purpose of the request.


Contributors and employees participating in the data management and / or data processing of our Company are entitled to know your personal data to a predetermined extent, subject to the obligation of confidentiality.


We protect your personal information with appropriate technical and other measures, and ensure the security, availability and security of data, as well as unauthorized access, alteration, damage, disclosure and any other unauthorized use.


Through organizational measures, we check physical access to our buildings, educate our employees, and keep paper-based documents safe.
We use encryption, password protection and anti-virus software in technical measures. However, your attention is drawn to the fact that data transmission over the Internet can not be considered to be a fully secure data transfer. Our company does its utmost to make the processes as safe as possible, but we can not take full responsibility for the transfer of data via our web site, but we strictly comply with the data received from our Company to protect the security of your data and prevent unauthorized access.


For security issues, please help with keeping your existing access password on our website and sharing this password with no one else.

What are your rights and remedies?

You are about data management

 • may request information,
 • may request the correction, modification, addition,
 • you may object to data handling and may request the deletion and blocking of your data (excluding mandatory data handling),
 • may appeal to a court,
 • you may file a complaint with the supervisory authority or initiate a procedure ( https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html ).

Supervisory Authority: National Data Protection and Information Authority

 • Head office: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.
 • Postal address: 1530 Budapest, Pf .: 5.
 • Phone: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Website: https://naih.hu/

At your request, we will provide you with information processed by you or by us or your authorized processor

 • data,
 • their source,
 • the purpose and legal basis of data management,
 • and if this is not possible, the criteria for determining that period,
 • the names, addresses and data management of our data processors,
 • the circumstances and effects of data protection incidents and their measures to prevent and prevent them, and
 • in the case of your personal data transmission, the legal basis and the addressee of the transfer.

We will notify you within 3 days (within a maximum of 1 month) of the application. The information is free of charge, unless you have already submitted an information request for the same data stream in the current year. We will refund your refund if you have been legally treated or your request for information has been corrected. The information can only be denied in statutory cases by indicating the legal status and by providing information on the judicial remedy or the opportunity to appeal to the Authority.

Our Company will notify you of any personal data correction, blocking, marking or deletion and will notify anyone who previously forwarded the data for data processing, unless the failure to notify violates your legitimate interest.

If we fail to comply with your claim for rectification, blocking or deletion, we will send you the written reasons for your rejection in writing or, with your consent, within a period of 3 days (within a maximum of 1 month) of receipt of the request and inform you of the legal remedy and the the possibility of.

If you object to the handling of your personal information, the protest will be examined within 3 days (but not later than within 1 month) of the submission of the request and your decision will be notified in writing. If we have decided that your protest is well-founded, data handling, including further data collection and data transfer, will be discontinued and the data will be blocked, and any protests and any action taken against it will be notified to all those who have the personal data involved in the protest previously forwarded and required to take action to enforce the right to protest.

We will refuse to comply with this request if we prove that data processing is justified by legitimate reasons of enforceability that prevail over your interests, rights and freedoms or which relate to the submission, enforcement, or defense of legal claims. If you disagree with our decision or fail to comply with the deadline, you may contact the court within 30 days of the date of the decision or the last day of the deadline.

The processing of data protection claims falls within the jurisdiction of the court, the court may initiate proceedings before the court of domicile or residence of the person concerned. Foreign nationals may also apply to a supervisory authority competent for their place of residence.

Please do not hesitate to contact our Company before contacting the supervisory authority or court with your complaint – in order to resolve the issue and solve the problem as quickly as possible.

What are the major guiding rules for our activity?

 • Regulation (EC) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the management of personal data by the natural persons (GDPR)
 • Act CXII of 2011 on the right to information self-determination and freedom of information . Act – (Info tv.)
 • the Act V of 2013 on the Civil Code (Civil Code)
 • e-commerce services and information society services in 2001 CVIII. Act – (Eker tv.)
 • Act C of 2003 on Electronic Communications (Ehtv)
 • the CLV 1997 on Consumer Protection. Act (TV show).
 • the CLXV 2013 Complaints and Announcements of Public Interest law. (FAs).
 • the Act XLVIII of 2008 on the Fundamental Terms and Limitations of Economic Advertising Activity. Act (Gvt.)

Modify the Privacy Policy

Our Company reserves the right to modify this Privacy Policy information, which is duly informed by the data subjects. Data management information is published at heviz-relax.hu/adatkezelő-tajekoztato web site.

May 25, 2018

Wir informieren Sie als Besucher unserer Website und unseres Kundenservice über unsere Datenmanagement- und Datenschutzrichtlinien im Datenverwaltungsprospekt.

 1. Was sind die Prinzipien unseres Datenmanagements?
 2. Wer sind wir?
 3. Was sind die Cookies und wie gehen sie damit um?
 4. Was müssen wir über unser Datenmanagement auf unserer Website wissen?
 5. Andere Datenverwaltungsprobleme
 6. Was sind deine Rechte und Rechtsmittel?
 7. Ändern Sie die Datenschutzrichtlinie

Was sind die Prinzipien unseres Datenmanagements?

Unsere Firma befolgt die folgenden Prinzipien in ihrer Datenverwaltung:

 • Ihre persönlichen Daten werden rechtlich und fair behandelt, und Sie werden transparent für Sie behandelt.
 • personenbezogene Daten werden nur für bestimmte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht mit den Zwecken unvereinbar behandelt.
 • Von uns erhobene und verarbeitete personenbezogene Daten sind angemessen und relevant für die Zwecke der Datenverwaltung und sind auf das Notwendige beschränkt.
 • Unser Unternehmen unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um sicherzustellen, dass die von uns verwalteten Informationen korrekt sind und, falls erforderlich, aktuelle, ungenaue personenbezogene Daten gelöscht oder sofort korrigiert werden.
 • Wir speichern Ihre persönlichen Informationen in einem Format, das Sie nur für die Dauer Ihrer persönlichen Datenverwaltung identifizieren können.
 • durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit personenbezogener Daten gegen unbefugte oder rechtswidrige Behandlung, zufälligen Verlust, Zerstörung oder Beschädigung der Daten.

Unser Unternehmen sind Ihre persönlichen Daten

 • basierend auf Ihrer vorherigen informierten und freiwilligen Zustimmung, und nur in dem erforderlichen Umfang und in jedem Fall gezielt, dh gesammelt, aufgezeichnet, systematisiert, gespeichert und genutzt.
 • In einigen Fällen werden Ihre Daten rechtlich behandelt und sind verpflichtend. In solchen Fällen weisen wir Sie ausdrücklich darauf hin.
 • und in einigen Fällen hat Ihr Unternehmen oder eine dritte Partei ein berechtigtes Interesse an der Verwaltung Ihrer persönlichen Daten wie Betrieb, Entwicklung und Sicherheit unserer Website.

Wer sind wir?

Data Manager

 • Name: Verband der Handelskammer Heviz
 • Hauptsitz: Hévíz, Attila utca 68.
 • Webseite: heviz-relax.hu
 • Kontakt: Ferenc Lajkó
 • Telefonnummer: +36203843865
 • E-Mail-Adresse: info@hevizszallas.hu
 • Steuernummer : 18952861-1-20
 • Registrierungsnummer: 20-01-0001018

Datenverarbeitung

Bei der Verwaltung unserer Daten verwendet unser Unternehmen die folgenden Prozessoren, um unseren Kunden einen qualitativ hochwertigen Service zu bieten:

Name E-Mail-Adresse Aktivität
Zalabit Bt info@assembly.hu Website-Änderung, Hosting-Service

Wenn wir den Umfang unserer Datenverarbeiter ändern, werden die Änderungen in diesem Prospekt übertragen.

Daten, die wir verwalten:

Name der Aktivität und Zweck der Datenverwaltung Rechtsgrundlage Behandelte Daten Zeit
Besuch
einer Website Ziel ist es, die ordnungsgemäße und hohe Qualität der Website sicherzustellen, die Qualität unserer Dienste zu überprüfen und zu verbessern, böswillige Besucher zu identifizieren, die unsere Website angreifen, die Teilnahme zu messen,
Unsere Firma hat ein legitimes Interesse IP-Adresse, Datum des Besuchs, Details der besuchten Seiten, Betriebssystemtyp und verwendeter Browser 1 Monat
Verwaltung, Beschwerde zu
kommentieren, Beschwerde zu antworten
Rechtliche Verpflichtung Name, E-Mail-Adresse Seit 5 Jahren

Wir fragen unsere Besucher nur nach ihren persönlichen Daten bei der Registrierung, Anmeldung oder Teilnahme an einem Gewinnspiel.

Wir können personenbezogene Daten, die bei der Nutzung unserer Registrierungs- oder Marketingdienste zur Verfügung gestellt werden, nicht verknüpfen, und unsere Identifizierung ist grundsätzlich nicht unser Ziel.

Ihre Fragen rund um das Datenmanagement (Grafschaft) info@hevizszallas.hu Anfrage per E-Mail oder Hévíz, Attila utca 68. Adresse für weitere Informationen, unsere Antwort unverzüglich, senden Sie innerhalb von 3 Tagen von Ihnen festgelegten (aber spätestens innerhalb von 1 Monat) Zugänglichkeit.

Was sind die Cookies und wie gehen sie damit um?

Cookies sind kleine Dateien (Cookies), die über die Website von Ihrem Computer an Ihren Computer gesendet werden, damit sie von Ihrem Webbrowser gespeichert und gespeichert werden. Die Mehrzahl der am häufigsten verwendeten Web-Browser (Chrome, Firefox, etc.) akzeptiert Standard und lassen Sie die Cookies, um die andere Hand zum Herunterladen und verwenden, hängt von Ihnen, dass sie ablehnen oder deaktiviert ist, oder Sie haben eine gespeicherte Cookies bereits auf Ihrem Computer-Browser, indem Sie die Einstellungen ändern Sie können es löschen. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie im Abschnitt “Hilfe” jedes Browsers.

Es gibt Cookies, die nicht Ihrer vorherigen Zustimmung bedürfen.
Diese Seiten enthalten kurze Informationen zu Ihrem ersten Besuch, z. B. Authentifizierung, Multimedia-Player, Lastausgleich, Sitzungscookies zum Anpassen der Benutzeroberfläche und benutzerzentrierte Sicherheitscookies.


Über die Cookies, die die Zustimmung anfordern, wenn Ihre Daten durch den Besuch der Website gestartet werden, wird unser Unternehmen Sie informieren und wir werden Ihnen zu Beginn des ersten Besuchs Ihre Zustimmung geben.


Unser Unternehmen verwendet oder erlaubt keine Cookies, die es Dritten erlauben, Daten ohne Ihre Zustimmung zu sammeln.


Die Annahme von Cookies ist nicht zwingend erforderlich, aber unser Unternehmen übernimmt keine Haftung, wenn unsere Website in Ermangelung von Cookies möglicherweise nicht wie erwartet funktioniert.

Was sind die verwendeten Cookies?

Typ Name Beitrag Beschreibung Ziel Gültigkeit
System-Cookies nicht erforderlich ein Web Application Firewall Session Cookie, der irreführende Querverweise verhindert Gewährleistung des Funktionierens der Website Browser Ende der Sitzung

Third-Party-Cookies werden hier ausführlich beschrieben und Sie können hier über Datenschutz lesen.

Was müssen wir über unser Datenmanagement auf unserer Website wissen?

Sie werden uns bei der Registrierung oder bei der Kontaktaufnahme mit uns freiwillig Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen und bitten Sie daher, nach und nach auf die Wahrhaftigkeit, Korrektheit und Richtigkeit Ihrer Angaben zu achten, soweit Sie dafür verantwortlich sind. Falsche, ungenaue oder unvollständige Daten können ein Hindernis für die Nutzung unserer Dienste darstellen.

Wenn Sie nicht Ihre persönlichen Daten, sondern eine andere Person angeben, gehen wir davon aus, dass Sie dazu befugt sind.


Sie können Ihre Einwilligung zur Datenverwaltung jederzeit widerrufen

 • durch Löschen der Registrierung,
 • Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung von Daten, oder
 • Bei der Anmeldung müssen Sie die Zustimmung zum Umgang mit oder zur Verwendung von Daten, die unbedingt erforderlich sind, ausfüllen oder sperren.

Aus technischen Gründen – – Der Beitrag zur Rücknahme der Anmeldung verpflichtet sie 3 Tage Hinweis, aber bitte beachten Sie, dass einige Daten nach Widerruf der Zustimmung zum Zweck unserer gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen behandelt werden können , und die berechtigten Interessen durchzusetzen.

Wenn Sie irreführende personenbezogenen Daten verwenden ,
oder wenn ein Besucher ein Verbrechen begeht oder ein System Unternehmen angreifen, die Daten sofort zur gleichen Zeit löschen Sie die spezifische Besucherregistrierung zu beseitigen, oder – halten sie für die Dauer der Anweisung oder den Strafverfahrens wegen einer Haftpflicht – wenn nötig.

Andere Datenverwaltungsprobleme

Ihre Daten dürfen nur unter den gesetzlichen Bedingungen übermittelt werden, und wir können Ihnen Vertragsbedingungen für unsere Datenverarbeiter geben, sodass Sie Ihre persönlichen Daten nicht für andere Zwecke als Ihre Zustimmung verwenden dürfen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 2.

Unser Unternehmen übermittelt keine Daten ins Ausland.


Das Gericht, die Staatsanwaltschaft und andere Behörden (z. B. Polizei, Finanzamt, nationale Datenschutz- und Datenschutzbehörde) können sich mit unserem Unternehmen zwecks Information, Offenlegung von Daten oder Dokumenten in Verbindung setzen.
In diesen Fällen müssen wir unsere Berichtspflichten erfüllen, jedoch nur in dem Umfang, der zur Erreichung des Zwecks des Ersuchens unbedingt erforderlich ist.


Mitwirkende und Mitarbeiter, die an der Datenverwaltung und / oder Datenverarbeitung unseres Unternehmens beteiligt sind, sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in einem vorbestimmten Umfang unter Wahrung der Vertraulichkeit zu kennen.


Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch geeignete technische und sonstige Maßnahmen und gewährleisten die Sicherheit, Verfügbarkeit und Sicherheit von Daten sowie unberechtigten Zugriff, Veränderung, Beschädigung, Offenlegung und sonstige unbefugte Nutzung.


Durch organisatorische Maßnahmen prüfen wir den physischen Zugang zu unseren Gebäuden, schulen unsere Mitarbeiter und halten papierbasierte Dokumente sicher.
Wir verwenden Verschlüsselung, Passwortschutz und Antivirensoftware in technischen Maßnahmen. Sie werden jedoch darauf hingewiesen, dass die Datenübertragung über das Internet nicht als vollständig sichere Datenübertragung angesehen werden kann. Unser Unternehmen wird sein Bestes tun, das Verfahren so sicher wie möglich zu machen, aber wir können nicht die volle Verantwortung für die Daten, die über unsere Website übertragen, aber wir sind strenge Richtlinien hinsichtlich der Daten, die von unserer Firma im Interesse der Sicherheit erhalten und unberechtigten Zugriff auf Ihre Daten zu verhindern.


Bei Sicherheitsproblemen helfen Sie bitte, Ihr bestehendes Zugangspasswort auf unserer Website zu behalten und dieses Passwort mit niemand anderem zu teilen.

Was sind deine Rechte und Rechtsmittel?

Sie sind über Datenmanagement

 • kann Informationen anfordern,
 • kann die Korrektur, Änderung, Ergänzung verlangen,
 • Sie können der Datenverarbeitung widersprechen und die Löschung und Sperrung Ihrer Daten verlangen (mit Ausnahme der obligatorischen Datenverarbeitung),
 • kann an ein Gericht appellieren,
 • Sie können eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einreichen oder ein Verfahren einleiten ( https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html ).

Aufsichtsbehörde: Nationale Datenschutz- und Informationsbehörde

 • Hauptsitz: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.
 • Postanschrift: 1530 Budapest, Pf .: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Webseite: https://naih.hu/

Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen Informationen zur Verfügung stellen, die von Ihnen oder von uns oder Ihrem autorisierten Bearbeiter verarbeitet wurden

 • Daten,
 • ihre Quelle,
 • der Zweck und die rechtliche Grundlage des Datenmanagements,
 • und wenn dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Bestimmung dieses Zeitraums,
 • die Namen, Adressen und Datenverwaltung unserer Datenprozessoren,
 • die Umstände und Auswirkungen von Datenschutzvorfällen und ihre Maßnahmen zu deren Verhütung und Verhütung und
 • im Falle Ihrer personenbezogenen Datenübermittlung die Rechtsgrundlage und den Adressaten der Übermittlung.

Wir werden Sie innerhalb von 3 Tagen (maximal 1 Monat) über den Antrag informieren. Die Informationen sind kostenlos, es sei denn, Sie haben im laufenden Jahr bereits eine Informationsanfrage für denselben Datenstrom eingereicht. Wir erstatten Ihre Rückerstattung, wenn Sie rechtlich behandelt wurden oder Ihre Informationsanfrage korrigiert wurde. Die Informationen sind nur einen Hinweis auf dem Rechtsraum sowie die Möglichkeit der Klage vor Gericht oder das Auftreten Informationen an die Behörde in den gesetzlich vorgesehenen Fällen verweigert werden.

Unser Unternehmen wird Sie über die Korrektur, Sperrung, Markierung oder Löschung von personenbezogenen Daten informieren und jeden darüber informieren, der die Daten zuvor zur Datenverarbeitung weitergeleitet hat, es sei denn, die Nichtmitteilung verstößt gegen Ihr berechtigtes Interesse.

Wenn Ihr Antrag auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung nicht erfüllt, schriftlich oder innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt des Antrags (aber spätestens innerhalb von 1 Monat) – Auswahl elektronisch Gründe für unsere Ablehnung reproduzieren und Sie über die Gerichtsverfahren informieren, zusätzlich zu dem Auftreten Behörde – mit Ihrer Zustimmung die Möglichkeit.

Wenn Sie der Behandlung Ihrer persönlichen Daten widersprechen, wird der Protest innerhalb von 3 Tagen (aber nicht später als innerhalb eines Monats) nach der Einreichung des Antrags geprüft und Ihre Entscheidung wird schriftlich mitgeteilt. Wenn Sie, dass Ihr Einwand entschieden haben, begründet ist, im Fall der Datenverarbeitung – einschließlich der zusätzlichen Datenerfassung und Datenübertragung als auch – wurde freigegeben und die Daten sperren und alle Maßnahmen im Protest die sie getroffen haben, und auf dieser Grundlage, denen die betroffenen personenbezogenen Daten mit Protest zuvor weitergeleitet und aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um das Recht auf Protest durchzusetzen.

Wir werden uns weigern, dieser Aufforderung nachzukommen, wenn wir nachweisen, dass die Datenverarbeitung durch legitime Gründe der Vollstreckbarkeit gerechtfertigt ist, die Vorrang vor Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten haben oder die sich auf die Einreichung, Durchsetzung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen beziehen. Wenn Sie unserer Entscheidung nicht zustimmen oder die Frist nicht einhalten, können Sie sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der Entscheidung oder dem letzten Tag der Frist an das Gericht wenden.

Die Verarbeitung von Datenschutzerfordernissen fällt in die Zuständigkeit des Gerichts, das Gericht kann ein Verfahren vor dem Gericht des Wohnsitzes oder des Wohnsitzes der betroffenen Person einleiten. Ausländer können sich auch bei einer für ihren Wohnort zuständigen Aufsichtsbehörde bewerben.

Bitte zögern Sie nicht, unser Unternehmen zu kontaktieren, bevor Sie sich mit Ihrer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde oder das Gericht wenden, um das Problem zu lösen und das Problem so schnell wie möglich zu lösen.

Was sind die wichtigsten Richtlinien für unsere Tätigkeit?

 • Verordnung (EG) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen (DSGVO)
 • Gesetz CXII von 2011 über das Recht auf Information, Selbstbestimmung und Informationsfreiheit . Act – (Info TV.)
 • das Gesetz V von 2013 zum Bürgerlichen Gesetzbuch
 • E-Commerce-Dienste und Dienste der Informationsgesellschaft im Jahr 2001 CVIII. Act – (Eker TV.)
 • Gesetz C von 2003 über elektronische Kommunikation (Ehtv)
 • der CLV 1997 zum Verbraucherschutz. Act (Fernsehsendung).
 • die CLXV 2013 Beschwerden und Ankündigungen von öffentlichem Interesse Act. (FAs).
 • das Gesetz XLVIII von 2008 über die Grundbegriffe und Beschränkungen der wirtschaftlichen Werbeaktivitäten. Gesetz (Gvt.)

Ändern Sie die Datenschutzrichtlinie

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern, die von den betroffenen Personen ordnungsgemäß informiert wird. Veröffentlichung von Informationen an den Datenverarbeitungs Zusammenhang erfolgt (Grafschaft) heviz-relax.hu/adatkezelesi-tajekoztato Website.

25. Mai 2018

Мы проинформируем вас как посетителя нашего сайта и нашего обслуживания клиентов о наших правилах управления данными и защиты данных в проспекте управления данными.

 1. Каковы принципы управления данными?
 2. Кто мы?
 3. Что такое файлы cookie и как они их обрабатывают?
 4. Что нам нужно знать о нашем управлении данными на нашем сайте?
 5. Другие проблемы с управлением данными
 6. Каковы ваши права и средства правовой защиты?
 7. Изменение политики конфиденциальности

Каковы принципы управления данными?

Наша компания руководствуется следующими принципами управления данными:

 • ваша личная информация легально и справедливо обрабатывается, и к вам обращаются прозрачно для вас.
 • личные данные будут собираться только для конкретных, четких и законных целей и не будут обрабатываться таким образом, который несовместим с целями.
 • личные данные, собранные и обработанные нами, являются подходящими и актуальными для целей управления данными и ограничены тем, что необходимо.
 • Наша Компания прилагает все разумные усилия для обеспечения точной и точной информации и, при необходимости, немедленного удаления или исправления актуальных, неточных личных данных.
 • мы сохраняем вашу личную информацию в формате, который вы можете определить только в течение срока действия ваших личных данных.
 • путем предоставления адекватных технических и организационных мер для обеспечения безопасности персональных данных от несанкционированного или незаконного обращения, случайной потери, уничтожения или повреждения данных.

Наша компания – ваши личные данные

 • на основе вашего предварительного информированного и добровольного согласия, и только в той мере, в какой это необходимо и в любом случае предназначено, т.е. собрано, записано, систематизировано, сохранено и использовано.
 • В некоторых случаях ваши данные обрабатываются на законных основаниях и являются обязательными, и в таких случаях мы специально укажем вам на этот факт.
 • и в некоторых случаях ваша компания или третье лицо имеют законную заинтересованность в управлении вашей личной информацией, такой как операция, разработка и безопасность нашего веб-сайта.

Кто мы?

Менеджер данных

 • Имя: Ассоциация Торговой палаты Хевиза
 • Головной офис: Хевиз, Аттила utca 68.
 • Веб-сайт: heviz-relax.hu
 • Контактное лицо : Ференц Лайко
 • Телефон: +36203843865
 • Адрес электронной почты: info@hevizszallas.hu
 • Номер налога: 18952861-1-20
 • Регистрационный номер: 20-01-0001018

обработка информации

При управлении нашими данными наша компания использует следующие процессоры для обеспечения высокого качества обслуживания наших клиентов:

имя Адрес электронной почты деятельность
Zalabit Bt info@assembly.hu изменение веб-сайта, услуги хостинга

Если мы изменим объем наших процессоров данных, изменения будут переданы в этом проспекте.

Данные, которыми мы управляем:

Наименование деятельности и цели управления данными Правовые основы Обработанные данные период
Посещение
веб-сайта Целью является обеспечение надлежащего и высокого качества сайта, проверка и улучшение качества наших услуг, выявление злонамеренных посетителей, которые атакуют наш сайт, для измерения посещаемости,
Наша компания имеет законный интерес IP-адрес, дата посещения, сведения о посещаемых страницах, тип операционной системы и браузер, который вы используете 1 месяц
Администрация, жалоба на
комментарий, жалоба на ответ
Юридическое обязательство имя, адрес электронной почты В течение 5 лет

Мы только спрашиваем наших посетителей об их личной информации при регистрации, регистрации или участии в призовой игре.

Мы не можем связывать личные данные, предоставленные при использовании наших услуг регистрации или маркетинга, и наша идентификация в основном не является нашей целью.

Вы можете связаться с нами по электронной почте info@hevizszallas.hu или Hévíz, Attila utca 68. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно обработки данных, вы можете отправить нам дополнительную информацию на адрес электронной почты по адресу: info@hevizszallas.hu или Hévíz, Attila utca 68. Мы уведомим вас в течение 3 дней (в течение 1 месяца) доступность.

Что такое файлы cookie и как они их обрабатывают?

Файлы cookie представляют собой небольшие файлы данных (куки), которые отправляются на ваш компьютер через веб-сайт через веб-сайт, чтобы они сохранялись и сохранялись в вашем веб-браузере. Большинство наиболее часто используемых веб-браузеров (Chrome, Firefox и т. Д.) Принимают и разрешают загрузку и использование файлов cookie по умолчанию, но вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонить или отключить их, или у вас уже есть файлы cookie на вашем компьютере вы можете удалить его. Дополнительные сведения об использовании файлов cookie см. В разделе «Справка» каждого браузера.

Существуют файлы cookie, которые не требуют предварительного согласия.
На этих страницах представлена ​​краткая информация о начале вашего первого посещения, например, аутентификация, мультимедийный проигрыватель, балансировка нагрузки, файлы cookie сеанса для настройки пользовательского интерфейса и файлы cookie, ориентированные на пользователя.


О куках, запрашивающих согласие, если ваши данные начинаются с посещения сайта, наша компания сообщит вам, и мы дадим вам ваше согласие в начале первого посещения.


Наша компания не использует и не разрешает куки-файлы, которые позволяют третьим лицам собирать данные без вашего согласия.


Принятие куки-файлов не является обязательным, но наша Компания не несет никакой ответственности, если в случае отсутствия файлов cookie наш веб-сайт может работать не так, как ожидалось.

Что такое файлы cookie?

тип имя вклад описание цель срок действия
системные куки не требует cookie сеанса брандмауэра веб-приложения, предназначенного для предотвращения ошибочных перекрестных ссылок обеспечение функционирования веб-сайта конец сеанса браузера

Сторонние файлы cookie описаны здесь подробно , и вы можете прочитать о конфиденциальности здесь .

Что нам нужно знать о нашем управлении данными на нашем сайте?

Вы добровольно предоставите нам свою личную информацию при регистрации или контакте с нашей компанией. Поэтому мы просим вас постепенно обращать внимание на правдивость, правильность и точность вашей информации, поскольку вы несете ответственность за них. Неправильные, неточные или неполные данные могут стать препятствием для использования наших услуг.

Если вы не предоставляете личную информацию своего собственного, но другого человека, мы предполагаем, что у вас есть полномочия для этого.


Вы можете в любое время отозвать свое согласие на управление данными

 • путем удаления регистрации,
 • снятие согласия на обработку данных или
 • при регистрации вы должны заполнить или заблокировать согласие на обработку или использование любых абсолютно необходимых данных.

Регистрация для отзыва согласия – по техническим причинам – мы берем на себя трехдневный срок, но учтите, что мы можем обработать некоторые наши данные, чтобы обеспечить соблюдение нашего юридического обязательства или обеспечить соблюдение законных интересов после отзыва согласия.

В случае мошеннического использования персональных данных или когда посетитель совершает уголовное преступление или атакует нашу систему одновременно с отменой регистрации этого посетителя, его или ее данные будут немедленно удалены и, при необходимости, сохранены в ходе гражданской ответственности или уголовного судопроизводства.

Другие проблемы с управлением данными

Ваши данные могут передаваться только в соответствии с установленными законом условиями, и мы можем предоставить вам контрактные условия для наших обработчиков данных, чтобы вы не могли использовать свою личную информацию в целях, отличных от вашего согласия. См. Раздел 2 для получения дополнительной информации.

Наша компания не передает данные за рубежом.


Суд, прокуратура и другие органы (например, полиция, налоговая инспекция, Национальный орган конфиденциальности и защиты данных) могут связаться с нашей компанией для получения информации, раскрытия данных или документов.
В этих случаях мы должны выполнять свои обязательства по представлению отчетности, но только в той степени, в какой это абсолютно необходимо для достижения цели запроса.


Участники и сотрудники, участвующие в управлении данными и / или обработке данных нашей Компании, имеют право знать ваши персональные данные в заранее определенной степени, при условии соблюдения конфиденциальности.


Мы защищаем вашу личную информацию соответствующими техническими и другими мерами и обеспечиваем безопасность, доступность и безопасность данных, а также несанкционированный доступ, изменение, повреждение, раскрытие информации и любое другое несанкционированное использование.


Благодаря организационным мерам мы проверяем физический доступ к нашим зданиям, обучают наших сотрудников и сохраняем документы на бумажной основе.
Мы используем шифрование, защиту паролем и антивирусное программное обеспечение в технических мерах. Однако ваше внимание обращается на тот факт, что передача данных через Интернет не может считаться полностью безопасной передачей данных. Наша компания делает все возможное, чтобы сделать процессы максимально безопасными, но мы не можем взять на себя полную ответственность за передачу данных через наш веб-сайт, но мы строго соблюдаем данные, полученные от нашей Компании, для защиты безопасности ваших данных и предотвращения несанкционированного доступа.


По вопросам безопасности, пожалуйста, помогите сохранить свой существующий пароль доступа на нашем веб-сайте и поделиться этим паролем ни с кем другим.

Каковы ваши права и средства правовой защиты?

Вы обращаетесь к управлению данными

 • может запрашивать информацию,
 • может запросить исправление, модификацию, добавление,
 • вы можете возражать против обработки данных и можете запросить удаление и блокировку ваших данных (исключая обязательную обработку данных),
 • может обратиться в суд,
 • вы можете подать жалобу в надзорный орган или инициировать процедуру ( https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html ).

Надзорный орган: Национальный орган по защите данных и информации

 • Головной офис: 1125 Будапешт, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c.
 • Почтовый адрес: 1530 Будапешт, Стр .: 5.
 • Телефон: +36 (1) 391-1400
 • Факс: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Веб-сайт: https://naih.hu/

Ваша информация запрос обработали Вами или нами – обработано – или процессорами данных агента

 • данные,
 • их источник,
 • цели и правовые основы управления данными,
 • и если это невозможно, критерии для определения этого периода,
 • имена, адреса и управление данными наших процессоров данных,
 • обстоятельства и последствия инцидентов, связанных с защитой данных, и их меры по предотвращению и предотвращению их и
 • В случае передачи Вашей личной информации в сети передачи данных и получателе правовой базы.

Мы уведомим вас в течение 3 дней (в течение максимум 1 месяца) заявки. Информация предоставляется бесплатно, если вы уже не отправили информационный запрос для того же потока данных в текущем году. Мы вернем вам возмещение, если вас легально лечили, или ваш запрос на информацию был исправлен. Информация может быть отказана только в установленных законом случаях, указав правовой статус и предоставив информацию о судебном решении или о возможности обратиться в Орган.

Наша компания уведомит вас о любых корректировках, блокировании, маркировке или удалении личных данных и сообщит всем, кто ранее перенаправлял данные для обработки данных, если только уведомление не нарушает законные интересы.

Если мы не выполним ваше требование об исправлении, блокировании или удалении, мы отправим вам письменные причины вашего отказа в письменной форме или, с вашего согласия, в течение 3 дней (не более 1 месяца) с момента получения запроса и сообщите вам о правовом иске и возможность.

Если вы возражаете против обработки вашей личной информации, протест будет рассмотрен в течение 3 дней (но не позднее чем в течение 1 месяца) о представлении запроса, и ваше решение будет извещено в письменной форме. Если мы решили, что ваш протест обоснован, обработка данных, включая дальнейший сбор данных и передачу данных, будет прекращена, и данные будут заблокированы, и любые протесты и любые действия, предпринятые против него, будут уведомлены всем тем, у кого есть персональные данные, участвующие в акции ранее направленной и требующей принятия мер для обеспечения соблюдения права на протест.

Мы откажемся выполнить этот запрос, если докажем, что обработка данных оправдана законными причинами принудительной реализации, которые преобладают над вашими интересами, правами и свободами или которые связаны с представлением, исполнением или защитой судебных исков. Если вы не согласны с нашим решением или не соблюдаете установленный срок, вы можете обратиться в суд в течение 30 дней с даты принятия решения или в последний день срока.

Обработка заявлений о защите данных подпадает под юрисдикцию суда, суд может инициировать разбирательство в суде по месту жительства или жительства соответствующего лица. Иностранные граждане могут также обращаться в надзорный орган, компетентный по месту жительства.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу Компанию, прежде чем обращаться в надзорный орган или суд с вашей жалобой – чтобы решить проблему и решить проблему как можно быстрее.

Каковы основные руководящие правила нашей деятельности?

 • Регламент (ЕС) № 2016/679 Европейского парламента и Совета по управлению персональными данными физических лиц (ВВП)
 • Закон CXII от 2011 года о праве на самоопределение информации и свободу информации . Закон – (Инфо-тв.)
 • Закон V 2013 года о Гражданском кодексе (Гражданский кодекс)
 • услуги электронной коммерции и услуги информационного общества в 2001 году CVIII. Act – (Eker tv.)
 • Закон C 2003 года об электронных коммуникациях (Ehtv)
 • CLV 1997 по защите потребителей. Закон (телешоу).
 • жалобы CLXV 2013 и объявления общественного интереса Закон. (FAS).
 • Закон XLVIII от 2008 года об основополагающих условиях и ограничениях экономической рекламной деятельности. Закон (Gvt.)

Изменение политики конфиденциальности

Наша Компания оставляет за собой право изменять эту информацию о политике конфиденциальности, которая должным образом информирована субъектами данных. Информация по управлению данными публикуется на веб-сайте heviz-relax.hu/adatkezelő-tajekoztato.

25 мая 2018 года